Korzyści

Kotły na słomę i piece na słomę są to urządzenia pozwalające na uzyskanie bardzo dużych korzyści finansowych w krótkim okresie czasu. Słoma posiada dużą wartość energetyczną w stosunku do paliw tradycyjnych.

W praktyce można przyjąć że przy stosowaniu słomy o właściwej wilgotności:

  • Jeden kg węgla to około 1,5-2kg słomy lub ok. 4,5 kg słomy zastępuje 1l oleju opałowego
  • Zużycie słomy ok. 30-40 kg to wyprodukowanie 100 kW mocy cieplnej.

Zalety

Zaletami są:

  • Praca w cyklu automatycznym,
  • Zwarta, kompaktowa budowa,
  • Wysoka sprawność,
  • Niezawodność pracy,
  • Prosta obsługi,

Stałopalność procesu palenia (wygarnianie popiołu przez popielnik bez konieczności przestoju i zatrzymywania urządzenia), Dostawę obejmującą kompletne urządzenie z układem automatyki i wentylatorami.

ponad to:


KOTŁY WODNE:

Kotły posiadają drzwi wodne, przez co poprawia się ich sprawność.

Tylna komora kotła wyłożona jest wykładziną ceramiczną (zwiększa się stałość palenia i powoduje to całkowite dopalanie słomy).

Kotły posiadają trzy ciągi spalin zwiększające ich sprawność.


NAGRZEWNICE POWIETRZA:

  • posiadają wymienny reduktor spalin zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem i znacznie poprawiający parametry temperatury powietrza technologicznego,
  • komora paleniskowa oraz komora dopalająca w całości są wyłożone materiałami ceramicznymi co zapewnia stałość palenia i całkowite dopalanie słomy,
  • nagrzewnice zapewniaja uzyskanie stałej temperatury powietrza technologicznego o wymaganych parametrach.