Kotły Wodne - ogrzewane słomą

Kotły wodne - informacja

Kotły wodne KNS w firmie GRASO są przedmiotem ciągłego rozwoju mającego na celu osiągnięcie najczystszego i najbardziej przyjaznego środowisku spalania słomy.  Produkowane jednostki to nowa generacja kotłów spełniająca te wymagania.

Kotły wodne grzewcze, niskotemperaturowe typu przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody dla celów grzewczych tzn. ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, warsztatowych, zakładowych, produkcyjnych, gospodarstw wiejskich, suszarni, tuneli foliowych, szklarni itp.

Kotły wodne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje możliwość wykorzystania paliw odnawialnych i odpadowych, często bezużytecznie traconych. Kotły wodne mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania - nieprzekraczających ciśnienia 0,15 MPa tzn.1,5 bar (15m słupa wody). Wyposażenie zgodne z p. 4.6.3 ww. normy.

PODSTAWOWY TYPOSZEREG PRODUKOWANYCH KOTŁÓW TYPU KNS 200-1000 OPALANYCH SŁOMĄ


kotły wodne, KNS - 200 kW do 1000 kW
WyszczególnienieJedn .KNS -200KNS -250KNS -300KNS -400KNS -500KNS -750KNS -1000
Moc znamionowa *kW2002503004005007501000
Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia ** ( słabo izolowany 60)m21200140018002200280042005600
( dobrze izolowany - 40W ) h- 3mm21800210025003400420063008400
Zużycie paliwa *** ( Średnie )kg / h~ 60~ 80~ 90~ 120~ 165~ 225~ 350
Powierzchnia grzewcza Kotlam2273540536887120
Pojemność Wodnam333,84,367,88,59,5
Czas spalania ***h33332,52,53
Ładunek paliwaszt.1 balot fi 120x1201 Kostka 200x120 x80

fi 1balot 150x120

2 baloty 120x120 fi2 baloty fi 150x1202 baloty fi 150x1203 baloty fi 150x120
Masa Kotla Bez Wodykg340045005500700090001000012000
Ciśnienie roboczeMPa0,150,20
Wymagany ciąg spalinPa50405055556575
Wysokość kominam12141415161718
Przekrój kominafi~ 350~ 400~ 400~ 450~ 500Ok . 600~ 700
Sprawność Cieplna%75do80
Minimalna temperatura powrotuoC50
Temperatura zasilania max.oC90
Pojemność zbiornika akumulacyjnego ( 60l/1kW )l~ 12000~ 15000~ 18000~ 24000~ 30000~ 45000~ 60000
Dlugosc Kotla ( Bez wentylatora )mmA2100280026003800380038004900
Szerokość KotlammB1600170020001800210021002100
Wysokość KotlammH2200220025502300260028002900

KOTŁY WODNE - KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

Kotły wodne - badania nad konstrukcją kotłów doprowadziły do opracowania kotłów o tzw. spalaniu przeciwprądowym, gdzie sprawności cieplne sięgają 75-85%. Takie kotły mają dwie komory spalania. Do pierwszej ładuje się słomę i tu następuje jej zgazowywanie (pierwotne spalanie); druga komora jest właściwą komorą spalania i tutaj następuje spalanie gazów. Wentylator wtłacza do kotła powietrze, które rozdzielane jest na dwa strumienie – pierwotny i wtórny. Strumień pierwotny kierowany jest do komory, w której jest zapalona słoma.

Przebiega tam proces zgazowania słomy przy niedostatecznej ilości tlenu, a powstały gaz zawierający głównie CO i inne organiczne palne składniki kierowany jest w przeciwprądzie do przestrzeni, gdzie spotyka się z wtórną strugą powietrza dostarczającą odpowiednią ilość tlenu do spalenia. Odbywa się tu wymieszanie i dopalenie CO do CO2 i spalenie związków organicznych. Spaliny kierowane są do wymiennika ciepła, a następnie do komina. Aby zapewnić dobry przebieg procesu spalania słomy należy zapewnić nadmiar powietrza wynoszący 25-50%. Optymalne i całkowicie czyste spalanie słomy osiąga się tylko przy spaleniu wszystkich gazów, co następuje przy temperaturze ok. 850oC. Kotły wyposażane są w układ sterowniczy, który mierzy temperaturę spalania słomy i według niej reguluje dopływ świeżego powietrza do spalania.

Poprzez zastosowanie tzw. zbiornika akumulacyjnego zapewniamy ciągłość dostawy Energii Cieplnej. Produkowane przez nas kotły wodne wymagają minimalnej Obsługi i konserwacji.

Kotły wodne typu KNS nie podlegają Dozorowi Technicznemu oraz rejestracji w Inspektoracie Dozoru Technicznego.


PALIWO

Podstawowym paliwem do opalania kotłów wodnych typu KNS jest słoma o wilgotności do 15%, w postaci balotów o wymiarach fi150x120 cm. Ewentualnie można użyć balotów na przykład o wymiarach fi120x120 cm lub kostek o wymiarach 40x50x80cm. Spalanie słomy o większej wilgotności spowoduje spadek wydajności cieplnej kotła wodnego oraz zasadniczo przyspieszy zużycie kotła i komina. Spalanie słomy o wilgotności powyżej 30% jest energetycznie niedopuszczalne i ekonomicznie nieuzasadnione. W przypadku zastosowania paliw alternatywnych /zrębki, kawałki drewniane/ może wystąpić spadek wydajności kotła.

Zobacz: słoma, jako biopaliwo

Kotły wodne - ZALETY:

  • sprawność około 80-85%,
  • tanie paliwo(słoma, siano, itp.) 4kg-słomy = 1 litr oleju opałowego,
  • prosta obsługa,
  • zwarta konstrukcja,
  • ekologiczne spalanie słomy.

Każdy Kocioł posiada oznakowanie CE, konstrukcja spełnia wymogi Dyrektyw Unii Europejskiej.


Uwaga:

Praca Kotła przy niższym kominie wymaga zainstalowania wentylatora wyciągowego spalin. Producent zastrzega, że wszystkie charakterystyczne dane kotłów mogą nieznacznie odbiegać od parametrów podanych w tabelce, podyktowane to jest ciągłą modernizacją naszych wyrobów.