Nagrzewnice Powietrza

Nagrzewnice powietrza typu NPA

Nagrzewnice powietrza typu NPA służą do wytworzenia ciepłego powietrza technologicznego i mają zastosowanie głównie w suszarniach ziaren zbóż, ziół. Stosowane są również do ogrzewania dużych pomieszczeń magazynowych, tuneli foliowych, szklarni itp.

Urządzenia przystosowane są do współpracy z suszarniami ziarna: Araj, Riela, Drzewicz itp. Może być stosowana wszędzie tam, gdzie występuje możliwość wykorzystania paliw odnawialnych, często bezużytecznie traconych.

NAGRZEWNICA POWIETRZA - KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

W nagrzewnicach powietrza typu NPA zastosowano przeciwprądowy układ spalania biomasy, z regulowanym i odpowiednio rozprowadzonym nadmuchem powietrza, pozwalającym uzyskać lepsze parametry procesu spalania. Proces ten odbywa się następująco: wentylator nadmuchowy powietrza do komory paleniskowej, sterowany za pomocą mikroprocesorowego sterownika, zasysa powietrze i doprowadza do komory paleniskowej w miejsca spalania wsadu.

Powstałe w wyniku spalania ciepło oddawane jest do powietrza, dostarczanego za pomocą wentylatora nadmuchowego. Następnie za pośrednictwem systemu kanałów ogrzane powietrze może być przekazywane do odbiornika. Powietrze nagrzewa się w wymiennikach bezpośrednio od ciepła wytworzonego przy spalaniu słomy (bez udziału czynnika pośredniczącego np. oleju bądź wody). Taka konstrukcja umożliwia uzyskanie większej sprawności urządzeń oraz wyższych temperatur powietrza. W celu uzyskania optymalnego składu spalin wskazane jest stosowanie słomy sezonowanej o wilgotności do 15%.

Nagrzewnice powietrza typu NPA nie podlegają Dozorowi Technicznemu oraz rejestracji w Inspektoracie Dozoru Technicznego.

PALIWO

Podstawowym paliwem do opalania nagrzewnic powietrza typu NPA jest sprasowana słoma czterech rodzajów zbóż i rzepaku o wilgotności do 15%, w postaci balotów o wymiarach fi1500x1200mm. Spalanie słomy o większej wilgotności spowoduje spadek wydajności cieplnej oraz przyspieszy zużycie nagrzewnicy oraz instalacji kominowej. Spalanie słomy po krótszym leżakowaniu niż rok może przyspieszyć zużycie korozyjne nagrzewnicy. Ponadto spalanie słomy o wilgotności powyżej 30% jest energetycznie niedopuszczalne i ekonomicznie nieuzasadnione. W przypadkach podyktowanych koniecznością paliwem zastępczym mogą być odpady drzewne oraz gałęzie.

Zobacz: słoma, jako biopaliwo

Nagrzewnice powietrza - ZALETY:

  • sprawność około 75%,
  • tanie paliwo (słoma, siano, itp.) 4kg słomy = 1litr oleju opałowego,
  • prosta obsługa,
  • zwarta konstrukcja,
  • ekologiczne spalanie słomy.


Każda nagrzewnica posiada oznakowanie CE, konstrukcja spełnia wymogi Dyrektyw Unii Europejskiej.

Istnieje możliwość wyprodukowanie nagrzewnic o innych parametrach niż wymienione powyżej.