Zespół grzewczy

Ekogroszek, miał węglowy, groszek węgla brunatnego, pellet, zrębki drewna, mieszanki groszku z trocinami itp.

Zespół grzewczy typu ZGP służą do wytworzenia ciepłego powietrza technologicznego i mają zastosowanie głównie w suszarniach ziaren zbóż, ziół . Stosowane są również do ogrzewania dużych pomieszczeń magazynowych, tuneli foliowych, szklarni itp.

Urządzenia przystosowane są do współpracy z suszarniami ziarna :Araj, Riela, Drzewicz itp. Może być stosowana wszędzie tam, gdzie występuje możliwość wykorzystania paliw odnawialnych, często bezużytecznie traconych.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

W ZGP zastosowano podajnik szufladkowy zadaniem podajnika jest automatyczne  zasilanie urządzenia paliwem i jego spalanie w palenisku, z regulowanym i odpowiednio rozprowadzonym nadmuchem powietrza, pozwalającym uzyskać lepsze parametry procesu spalania. Działanie podajnika polega na wykonaniu ruchów posuwisto zwrotnych  przez tłok i podaniu paliwa do paleniska. Przesuniecie szuflady w jednym kierunku  powoduje odsłonięcie otworu  i zasyp paliwa na jego krawędź, natomiast ruch w przeciwnym kierunku powoduje zabranie porcji  paliwa i przesuniecie w kierunku paleniska na ruszt. Częstotliwość  wykonania ruchów a jednocześnie podawanie paliwa  jest realizowana  przez zadanie czasu  cyklu podawania paliwa  i czasu przerwy między cyklami, którymi steruje automatyka.

Powstałe w wyniku spalania ciepło oddawane jest do powietrza, dostarczanego za pomocą wentylatora nadmuchowego. Następnie za pośrednictwem systemu kanałów ogrzane powietrze może być przekazywane do odbiornika.

Powietrze nagrzewa się w wymiennikach bezpośrednio od ciepła wytworzonego przy spalaniu  (bez udziału czynnika pośredniczącego np. oleju bądź wody). Taka konstrukcja umożliwia uzyskanie większej sprawności urządzeń oraz wyższych temperatur powietrza. W celu uzyskania optymalnego składu spalin wskazane jest stosowanie zalecanych paliw przez producenta

PALIWO

Podstawowym paliwem do opalania jest ekogroszek, miał węglowy ,groszek węgla brunatnego, pellet  ,zrębki drewna, mieszanki groszku z trocinami , itp. Wszystkie paliwa o granulacji nieprzekraczającej  3 cm. Paliwo koniecznie musi być suche . W przypadkach podyktowanych koniecznością ,przy załadunku ręcznym , paliwem zastępczym  mogą być  polana drzewne , gałęzie itp. od długości 1mb.

ZALETY

  • Sprawność 75%
  • Spala wszystkie paliwa granulowane
  • Możliwość mieszania paliwa granulowanego
  • Ekologiczne spalanie paliw
  • Prosta obsługa
  • Zwarta konstrukcja
  • Brak komina(rura dymna na urządzeniu)

Producent zastrzega ,że wszystkie charakterystyczne dane kotłów mogą nieznacznie odbiegać od parametrów podanych w tabelce, podyktowane to jest ciągłą modernizacją naszych wyrobów.

Urządzenia są produkowane wyłącznie na indywidualne zamówienia.

Przy zamówieniu należy podać :

  • moc urządzenia ,ewentualnie wydatek powietrza,
  • rodzaj spalanego paliwa, wilgotność
  • granulacja paliwa,

Każde urządzenie jest projektowane i wykonywane  indywidualnie do potrzeb użytkownika. tel. kontaktowy: 609 001 604 | email: kotly@graso.com.pl