Obkurczarka Automatyczna Kapturów Foliowych
Elektryczna - UOK010

Obkurczarka kapturów UOK010

Linia transportu palet z obkurczarką UOK 010 służy do odbierania palet z ładunkiem oraz do obkurczania założonych na ładunkach kapturów z folii termokurczliwej oraz przekazania do odbioru. Elementami wytwarzającymi ciepło niezbędne do obkurczania pakietów są dmuchawy elektryczne urządzenia UOK 010.

Paletę z ładunkiem odbiera przenośnik rolkowy i przekazuje ją na transporter zainstalowany pod obkurczarką kapturów UOK 010. Paleta z założonym wcześniej kapturem z folii termokurczliwej ustawia się między rolkami centrującymi. Przyciskiem START znajdującym się na skrzynce sterowniczej uruchamiamy ramę obkurczającą dostosowaną do wymiaru palety. Rama, znajdująca się w górnym położeniu, zjeżdża większą prędkością do dołu ładunku, wstępnie podgrzewając kaptur, zatrzymuje się na ustawiony czas obkurczając dół ładunku. Następnie rusza z mniejszą prędkością w górę kończąc proces obkurczania folii na ładunku. Prędkość ramy ustawia się na skrzynce sterującej w zależności od grubości folii kaptura. Pod transporterem obkurczarki znajduje się wentylator wyciągający powietrze z wnętrza kaptura. Po obkurczeniu następuje zjazd z transportera na transporter zdawczy i odbiór gotowego pakunku przez obsługę.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Obkurczarka Automatyczna Kapturów Foliowych

Specyfikacja techniczna:
Moc zainstalowana: ~42 kW
Moc grzejna: ~40 kW
Masa całkowita: ~1600 kg
Wysokość transporterów rolkowych: 400 mm
Wymiary palet: EURO /800x1200x150/ mm
Wysokość ładunku z paletą: max 1200 mm /inna wartość do uzgodnienia/
Grubość folii: 0,1 ÷ 0,18 mm
Wydajność: do 20 palet/godz.*
* uzależniona od wysokości palet, rodzaju i grubości folii

Linia transportu palet wyposażona jest w bariery bezpieczeństwa przy wjeździe i wyjeździe palet w strefę osłon siatkowych.

Pozostałe elementy linii:
  • transportery rolkowe, łańcuchowe,
  • obrotnice palet.
FILM
GALERIA